Стадион Сокол

Address:
Карпош 1

Игралиште за мал фудбал Сокол