Дома

Детски турнир во мал фудбал “Сокол Јуниор Куп” 2022 год

 

Конечно долгоочекуваниот детски турнир во мал фудбал „Сокол Јуниор Куп“ кој ќе се одржи во период Мај-Јуни 2022 година на игралиштето „Сокол“ кое се наоѓа во “ОУ Христијан Тодоровски Карпош” – Карпош 1. Овој турнир е наменет за деца на возраст од 8 до 14 години кои ќе се натпреваруваат во групи во две категории:

  • Категорија 1 - од 8 до 10 години
  • Категорија 2 - од 11 до 14 години

Наскоро повеќе информации!

Со почит,
Организатор на турнирот
Здружение на граѓани за подготовка и организирање на меморијален турнир во мал фудбал „Оливер Соколов – Сокол“.

 Спортски поздрав!