Сокол Турнир Сокол 2022

Група A

Кафе Бар Марвел - Бони Фреш
Synotip
Компанија Атанасовски
Freight One
Пица До Дома
Никола Сазовски - Саздо
Кафе Бар Марвел - Бони Фреш
2 : 0
3 : 0
4 : 1
Synotip
6 : 3
Компанија Атанасовски2 : 4
Freight One2 : 0
0 : 3
1 : 2
3 : 2
6 : 2
Пица До Дома 1 : 4
2 : 4
Никола Сазовски - Саздо0 : 2
0 : 3
2 : 2

Група B

Група C

Група D

Група E

Bulart Construction
Били Комерц
Фризерница Попај
ФК Црна Река
Партизан Букс Јоки
Stiv AE Expres & Cole Bajc
Bulart Construction
3 : 1
Били Комерц0 : 6
3 : 0
4 : 2
3 : 0
Фризерница Попај3 : 0
0 : 3
ФК Црна Река2 : 3
1 : 2
2 : 3
2 : 1
6 : 1
Партизан Букс Јоки
Stiv AE Expres & Cole Bajc0 : 3
1 : 3
1 : 3

Група F

Група G

Група H