#
Име
Александар Димитриески
Година на раѓање
1997
Држава
Македонија
Град
Тетово