#
Име
Блажески Бобан
Година на раѓање
1997
Држава
Македонија
Град
Тетово