#
Име
Даниел Шекуткоски
Држава
Македонија
Град
Вевчани