#
Име
Илија Шонтевски
Година на раѓање
1996
Држава
Македонија
Град
Берово