#
Име
Филип Јаневски
Година на раѓање
1994
Држава
Македонија
Град
Скопје