#
Име
Христијан Мојсовски
Година на раѓање
1998
Држава
Македонија
Град
Скопје