#
Име
Александар Богдановски
Година на раѓање
2005
Држава
Македонија
Град
Скопје