#
Име
Александар Селковски
Година на раѓање
1998
Држава
Македонија
Град
Тетово