#
Име
Берат Рамадани
Година на раѓање
1995
Држава
Македонија
Град
Скопје