#
Име
Бобан Николоски
Година на раѓање
1998
Држава
Македонија
Град
Скопје