#
Име
Борис Николовски
Година на раѓање
1997
Држава
Македонија
Град
Скопје