#
Име
Велески Александар
Година на раѓање
1980
Држава
Македонија
Град
Охрид