#
Име
Горан Јаневски
Година на раѓање
1972
Држава
Македонија
Град
Скопје