#
Име
Дамјан Николовски
Година на раѓање
2001
Држава
Македонија
Град
Куманово