#
Име
Дамјан Јовановски
Година на раѓање
2003
Држава
Македонија
Град
Тетово