#
Име
Даниел Митрески
Држава
Македонија
Град
Вевчани