#
Име
Енсар Фера
Година на раѓање
2005
Држава
Македонија
Град
Скопје