#
Име
Ерол Цалип
Година на раѓање
1986
Држава
Македонија
Град
Скопје