#
Име
Ерсан Јашар
Година на раѓање
1992
Држава
Македонија
Град
Скопје