#
Име
Илија Јанковски
Година на раѓање
1998
Држава
Македонија
Град
Скопје