#
Име
Исмаил Џихан
Година на раѓање
1987
Држава
Македонија
Град
Охрид