#
Име
Короскоски Даниел
Година на раѓање
1999
Држава
Македонија
Град
Охрид