#
Име
Митрески Благоја
Година на раѓање
2001
Држава
Македонија
Град
Охрид