#
Име
Михаел Богдановски
Година на раѓање
2002
Држава
Македонија
Град
Тетово