#
Име
Ненад Тодоровски
Година на раѓање
1999
Држава
Македонија
Град
Скопје