#
Име
Петар Митев
Година на раѓање
1998
Држава
Македонија
Град
Скопје