#
Име
Петрушевски Стефан
Година на раѓање
1999
Држава
Македонија
Град
Охрид