#
Име
Слободан Трпевски
Година на раѓање
1994
Држава
Македонија
Град
Скопје