#
Име
Стефан Китановски
Година на раѓање
1998
Држава
Македонија
Град
Тетово