#
Име
Стефан Таневски
Година на раѓање
1994
Држава
Македонија
Град
Скопје