#
Име
Тастиновски Нико
Година на раѓање
1985
Држава
Македонија
Град
Охрид