#
Име
Тауланг Исмаили
Година на раѓање
1990
Држава
Македонија
Град
Скопје