#
Име
Теодор Трајчевски
Година на раѓање
2001
Држава
Македонија
Град
Тетово