#
Име
Цветкоски Никола
Година на раѓање
1995
Држава
Македонија
Град
Охрид