#
Име
Ѓорѓиевски Мишо
Година на раѓање
1987
Држава
Македонија
Град
Охрид