#
Име
Ѓорѓиески Валентин
Година на раѓање
1998
Држава
Македонија
Град
Охрид