#
Име
Јусуф Сулејмани
Држава
Македонија
Град
Скопје