#
Име
Џељал Мјаки
Година на раѓање
1984
Држава
Македонија
Град
Скопје