Тренер Давид Ханџиски

Година на раѓање

Држава

Македонија

Град

Тетово