Група E

ПозТимОдиграниПобедиРемиИзгубениЗаПротивГол разликаПоени