Црна река

Црна Река

Држава

Македонија

Град

Кавадарци